ATEX-sertifioidut tuotteet ja järjestelmät

HRD-Järjestelmä

HDR-järjestelmä on suljetussa tilassa tapahtuvan räjähdyksen etenemisen estävä järjestelmä.

Järjestelmä tunnistaa räjähdyksen alkuvaiheessa joko valosähköiseen tai paineeseen perustuvalla anturilla räjähdystapahtuman. Järjestelmä tukahduttaa alkavan räjähdyksen syöttämällä sammutuskemikaalin kyseessä olevaan tilaan.

Tukahdutuksella estetään räjähdyksen muodostaman paineen nousu tilassa.

Tukahdutustilanne saattaa aiheuttaa paineen nousun pienissä tiloissa, joka on huomioitava laitteiston mitoituksessa.

Murtokalvot

Murtokalvolla estetään räjähdyspaineen nousu vaaralliselle tasolle suljetussa tilassa. Murtokalvo toimii suojattavan tilan heikoimpana ”lenkkinä”, avautuen ja purkaen räjähdyspaineen pois tilasta ennen kuin se ylittää tilan rakennepaineen.

Liekinsammutin – FLEX

liekinsammutin

Liekinsammuttimella estetään räjähdyksen muodostaman liekin esiintyminen suojattavan tilan ulkopuolella. Liekinsammutin sitoo räjähdyksen muodostaman liekin energian itseensä ja sammuttaa liekin. Liekinsammutinta käytetään yhdessä murtokalvon kanssa. Liekinsammutin ja murtokalvo muodostavat yhteen sovitetun kokonaisuuden.

Takaiskupelti

Takaiskupelti on räjähdyspaineen ja liekin leviämistä estävä laite. Nimensä mukaisesti laite pitää nimellissuuntaan tapahtuvalla virtauksella auki takaiskuläpän ja sallii virtauksen kanavassa vain yhteen suuntaan. Räjähdyksen muodostama, vastakkaiseen suuntaan syntyvä virtaus lukitsee takaiskuläpän kiinni asentoon ja estää liekin ja paineen pääsyn tulo-/imukanavaan.